Tampereen Judo ry:n toimintasuunnitelma 2022

1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja tavoite vuodelle 2022

Tampereen Judo ry. tarjoaa monipuoliset judon kilpailu- ja harjoittelumahdollisuudet huippu- kilpailijoilleen eri ikäryhmissä, juniori- ja muksujudo-toiminnassa, sovelletun judon ryhmissä, aikuisten harrastejudon tarjonnassa sekä uusien judoharrastajien kouluttamisessa eri ikäryhmissä. Tampereen Judo tarjoaa jatkossakin erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille sovelletun judon opetusta. Seuran tavoitteena on kasvattaa kaikkien harrastusryhmien osallistujamääriä.

Vuonna 2022 kiinnitetään erityistä huomiota muksu- ja juniori-ikäisten judon harrastajien monipuolisiin harjoittelumahdollisuuksiin, tuetaan heidän suunnitelmallista harjoitteluaan ja kannustetaan heitä mukaan kilpailu- ja leirimatkoille.

2. Tulevan toimintakauden haasteet ja mahdollisuudet

Toimintakauden 2022 suurimmat haasteet liittyvät korona-epidemian aiheuttamaan seura-aktiivien vähenemiseen. Epidemian aikana kaikkien seuratoiminnassa mukana olleiden määrät ovat pudonneet merkittävästi. Etenkin talkoolaisten määrässä on merkittävä pudotus. Aiemmin tunnistetut keskeiset haasteet ovat urheilu- ja liikuntalajien välinen kilpailu harrastajista sekä ohjaajien riittävyys.

Toimintakauden 2022 ja tulevaisuuden toiminnan keskeisimpiä mahdollisuuksia on aluellisen yhteistyön vahvistaminen sekä eri lajien välinen yhteistyö. Judolla on vakiintunut status olympialajina, mikä tekee siitä houkuttelevan harrastus-, kilpa- ja kuntolajin.

3. Yhdistyksen toiminnan painopisteet

3.1 Hyvät harjoittelumahdollisuudet kaikille judosta kiinnostuneille

Tampereen Judo ry:n keskeisin toiminta on säännöllisten harjoittelumahdollisuuksien järjestäminen kaiken ikäisille ja tasoisille judon harrastajille. Harjoittelun tärkein tavoite on judokan taidon, kestävyyden, voiman ja itseluottamuksen parantaminen. Seura kannustaa jäseniään osallistumaan judokilpailuihin, sekä tukee aktiivisia kilpailijoita.

Seura jatkaa judon harrastamismahdollisuuksien viemistä lähelle perheitä. Muksujudon, sovelletun judon ja junioriryhmien perus- ja jatkoryhmien toimintaa jatketaan Nääshallissa, Hervannassa, Ylöjärvellä ja Kangasalla. Lisäksi alueellista yhteistyötä muiden Pirkanmaan judo- ja kamppailulajiseurojen kanssa tehdään suunnitelmallisesti.

3.2 Lasten ja nuorten judo

Muksujudo (5-9 vuotiaat): Muksuikäisille järjestetään sekä perus- että jatkokursseja, jotka kokoontuvat kerran viikossa. Muksujudon peruskurssi- ja jatkoryhmät järjestetään Nääshallilla ja Hervannan vapaa-aikakeskuksella.

Juniorijudo (9-14 vuotiaat): Juniori-ikäisille järjestetään sekä perus- että jatkokursseja Nääshallilla ja Hervannan vapaa-aikakeskuksella. Peruskurssi kokoontuu keskiviikkoisin ja perjantaisin Nääshallilla, ja jatkoryhmien harjoituksia on jokaisena arkipäivänä. Kilpailevien juniorien harjoitukset pidetään maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Seuramme jokainen juniori voi harrastaa lajia haluamallaan tasolla. Juniorijudoka voi osallistua kilpailuihin, vaikkei harjoittelisi valmennusryhmissä. Kilpaileminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä judon harrastamiselle. Niille junioreille, jotka eivät halua kilpailla, tarjotaan mahdollisuus osallistua ohjaajakoulutuksiin, toimia apuvetäjinä vähitellen vastuuta lisäten, sekä tulla mukaan seuran kilpailujen järjestelyihin toimitsijoina ja talkoolaisina. Myös tuomarina toimimiseen opastetaan seuran omissa salikisoissa. Näin Tampereen Judo haluaa edistää liikunnalliseen elämäntapaan ja yhteisölliseen toimintaan kasvamista.

Sovellettu judo erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille: Sovelletun judon ryhmiä on kaksi, Nääshallilla ja Ylöjärvellä. Ryhmät harjoittelevat kerran viikossa. Harjoittelun tavoitteena on antaa lapselle/nuorelle mahdollisuus omaan harrastukseen ja ryhmässä toimimiseen, sekä parantaa fyysistä kuntoa ja kehonhallintaa. Sovelletun judon harrastusryhmät ovat jatkuvasti kasvaneet ja käytännössä ryhmät ovat olleet täynnä.

Muu lasten ja nuorten judo: Ylöjärven muksuryhmässä pilotoidaan perhejudo-konseptia. Perhejudoon voivat osallistua kaikenikäiset ja tasoiset judosta kiinnostuneet. Ryhmän lapsiharrastajat etenevät natsa- ja vyökokein, aikuisharrastajat ohjataan peruskurssille Nääshallille. Lisäksi seura järjestää kouluille judon lajiesittelyitä ja liikuntatunteja. Yhteistyötä Tampereen kaupungin kanssa jatketaan LupaLiikkua -judotuntien muodossa. Judollisia liikuntatunteja tarjotaan tammi-huhtikuussa ja syys-marraskuussa keskimäärin neljä tuntia viikossa.

3.3 Aikuisten judo

Aikuisten (yli 14 vuotiaat) peruskurssi: Aikuisille järjestetään 3kk kestävä peruskurssi kevätkaudella ja syyskaudella. Ryhmä harjoittelee kaksi kertaa viikossa Nääshallilla. Peruskurssi päättyy keltaisen vyön vyökokeeseen. Tämän jälkeen peruskurssin käyneet siirtyvät aikuisten harrastejudo-ryhmään.

Aikuisten harrastejudo: Harrastejudo-ryhmän kokoontuu kaksi kertaa viikossa Nääshallilla, tiistaisin ja torstaisin. Aluekouluttaja laatii ryhmälle kausittaisen ohjelman, jossa käydään suunnitelmallisesti läpi judon tekniikoita. Ohjaajina toimivat aluekouluttajan lisäksi kokeneet aikuisten judon ohjaajat. Kata eli muodollisten tekniikoiden harjoittelu kuuluu myös kiinteästi ryhmän ohjelmaan, sillä se mahdollistaa aikuisille harrastajille monipuolisen ja laajan tekniikoiden harjoittelun turvallisesti. Aikuisharrastajien kilpailuhalukkuutta tuetaan mm. ottamalla omiin salikisoihin aikuisten sarjoja ja kannustamalla osallistumaan esimerkiksi Tampereella järjestettäviin judokisoihin.

Kata: Syyskaudulla 2021 pilotoidun kata-ryhmän toimintaa jatketaan. Kata-ryhmä kokoontuu viikottain. Vuoden 2022 kata-tavoitteena on saada Tampereen Judosta osallistujat kaikkiin Kata-SM sarjoihin.

Lajin lopettaneet harrastajat: Tampereen Judo innostaa takaisin lajin pariin judon jo lopettaneita henkilöitä tarjoamalla mahdollisuuden osallistua peruskurssin harjoituksiin ”kertauskurssina” ja mahdollisuutta toimia apuohjaajana mm. silloin, kun lajitaustaa omaava aikuinen tuo lapsensa judoharjoituksiin.

3.4 Kilpajudo

Aikuiset huippukilpailijat: Seuratasolla tavoitteena on olla maan ykkösseura, niin joukkuejudon SM-kilpailuissa kuin seurarankingissakin. Kilpailukausina salillamme on harjoittelumahdollisuus joka päivä. Seura tukee kilpajudokoitaan taloudellisesti, muun muassa osallistumalla yhteisesti hyväksytyn kilpailu- ja leiritysohjelman mukaisten kansainvälisten kilpailujen ja leirien kustannuksiin. Kilpailijoillemme järjestetään koulutusta voimanhankintaan, ravintoon yms. Kilpailijoita autetaan henkilökohtaisen valmentajan hankkimiseksi. Päätavoitteena on saada menestyviä edustajia aikuisten EM-, ja MM- kilpailuihin kuten myös Word Cupeihin.

U21-nuorten huippukilpailijat: U21-nuorten huippukilpailijoita tuetaan kuten aikuisia huippukilpailijoitakin. Yhteistyö ja valmennus sovitetaan yhteen Sammon lukion urheilijoiden kanssa. Tavoitteena on menestyä runsaslukuisesti ikäluokan SM-kilpailuissa ja osallistua aikuisten SM-kilpailuihin.

U18-, U15-, U13- ja U11-juniorien kilpaileminen: Luodaan harjoitusmahdollisuudet kilpailukausilla 4-5 kertaa viikossa. Panostetaan harjoittelussa tekniikan ja fysiikan kehittämiseen. Rohkaistaan junioriryhmästä nuorempia kykyjä U18-junioreiden kilpailija- ja edustusvalmennusryhmään.

Runsaasti kilpailevien juniorien oma treeniryhmän Team Tigerin jäsenille tarjotaan suunnitellusti mahdollisuus osallistua judokilpailuihin eri puolilla maata sekä ulkomailla (mm. Virossa, Latviassa ja Ruotsissa). Nuorten monipuolista ja laaja-alaista harjoittelua tuetaan taloudellisesti. Seuran ja kotien yhteistyötä kilpailevien nuorten ohjauksessa ja valmennuksessa kehitetään. Jokaisella juniorien ikäryhmällä on oma pääkilpailu, johon harjoittelu tähtää.

4. Yhdityksen muu sisäinen toiminta

4.1. Kokoukset ja hallinto

Yhdistyksen syyskokous pidetään marras-joulukuussa ja kevätkokous toukokuussa. Syys- ja kevätkokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Syyskokous valitsee seuralle hallituksen. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Hallituksen lisäksi seuran toimintaa ohjaavat toimikunnat. Vuoden 2022 aikana pyritään tehostamaan toimikuntien toimintaa.

4.2. Jäsenhankinta, jäsenistön virkistystoiminta ja palkitseminen

Jäsenhankintaa tehdään seuran markkinointikanavien kautta sekä tehostetaan sitä lajin esittelyllä erilaisissa tapahtumissa. Lisäksi voidaan järjestää kausien alussa näytöksiä esimerkiksi kauppakeskuksissa ja kirjastoissa.

Seura järjestää toukokuussa jäsenistölleen retken/saunaillan Tampereen seudun ulkoilukohteeseen.

Seura voi palkita vuoden päätteeksi ansioituneet toimijansa ja menestyneet kilpailijansa kaikissa ikäryhmissä, nuorempia tunnustuspalkinnoilla ja kansainvälistä menestystä saavuttaneita stipendeillä. Huomionosoituksista päätetään vuoden viimeisessä hallituksen kokouksessa joulukuussa 2022.

4.3. Talous ja varainhankinta

Tampereen Judo ry. on yleishyödyllinen yhteisö, jonka tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. Toiminnan ylläpitämiseen tarvittavat varat kerätään pääosin jäsenmaksuilla, kurssimaksuilla, avustuksilla, kilpailujen tuotoilla ja tukijoiden panostuksella. 

Maksut vuonna 2022

 • seuran jäsenmaksu 20€ (sisällytetään harjoittelumaksuun)
 • aikuiset ja nuoret, harjoittelumaksu 115€ (sisältää harjoittelumaksun)
 • muksut ja sovellettu judo, harjoittelumaksu 95€/kausi (sisältää harjoittelumaksun)
 • kannatusjäsenmaksu 50€
 • perhejudo (Ylöjärvi) 50€/hlö
 • peruskurssimaksu muksujudo/sovellettu 200€ (ei pukua) puvun kanssa 240€
 • peruskurssimaksu juniori/aikuiset 250€ (ei pukua), puvun kanssa 290€.
 • judopuku 40€/kpl
 • judopassin hinta 50€ (ei sis. vyötä)
 • graduointimaksu 50€ (4-2kyu)
 • Värillinen vyö 10€

Judolisenssi on Judoliiton tarjoama palvelu. Peruskurssin hintaan sisältyy judolisenssi peruskurssin ajalle. Näin varmistetaan peruskurssilaisten riittävä vakuutusturva. Kaikki muut harrastajat voivat ottaa judolisenssin harkintansa mukaan. Judolisenssi tarvitaan aina vyöarvokorotuksissa ja Judoliiton järjestämissä koulutuksissa, tapahtumissa ja kilpailuissa.

Pyynnöstä ja ohjaajien riittävyyden mukaan järjestetään oheisharjoituksia (joko yksi tai useampi kerta) myös muiden lajien urheilijoille sekä työhyvinvointitapahtumiin liittyviä harjoituksia tai kursseja. Näiden tilauskurssien ja -tapahtumien hinta ja maksuehdot sovitaan aina etukäteen tapauskohtaisesti. 

4.4. Tilaisuudet ja tapahtumat

Koulutukset: Seura järjestää judokan peruskoulutukset ”Judon perusteet” ja ”Oppimisen ja opettamisen perusteet” kevät- ja syyskaudella. Lisäksi järjestetään juniori-ikäisille suunnattu ”Judon perusteet”-kurssi.

Leirit: Tampereen Judo ry. järjestää kataleirin maaliskuussa. Kesäkuun alussa Tampereen Judo järjestää lasten ja nuorten liikunnallisen päiväleirin. Leirille osallistuminen ei edellytä judotaitoja, vaan mukaan voivat tulla mm. sisarukset ja kaverit.  Leirin ohjaajina toimivat oman seuramme kokeneet ohjaajat, heidän apuvetäjinään oman seuran nuoret sekä mahdollisuuksien mukaan myös huipulla kilpailevat aikuisjudokat.

4.5 Kilpailut

Judoliiton kalenterikilpailut: Seura järjestää viisi kansallista judokilpailua: Samurai-cup 22.1.2022, aikuisten SM 7.5.2022 Ideaparkissa, sovelletun ja joukkueiden SM 8.5.2022 Ideaparkissa, kata-SM maaliskuun lopussa (alustavasti 19.-20.3.2022) ja Tampere Shiai + veteraanien SM lokakuussa 2022.

Salikisat: Seuran salikisat järjestetään harjoituskaudella noin kerran kuukaudessa. Salikisojen järjestelyissä tehdään yhteistyötä lähiseurojen kanssa.

5. Yhdistyksen muu ulkoinen toiminta

5.1. Yhdistyksen näkyvyys ja viestintä

Tampereen Judo ry tiedottaa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista kotisivuilla osoitteessa: www.tampereenjudo.net , seuran Facebook -ryhmässä Tampereen Judo, Twittertilillä @Tamju2 sekä Instagramissa @tampereenjudo. Facebook-ryhmään liittyminen ei edellytä seuran jäsenyyttä, vaan siihen voi liittyä kuka tahansa judosta ja Tampereen judon asioista kiinnostunut. Lisäksi tiedotteet lähetetään postituslistan kautta listalle liittyneille.

Seuran tiedotteet, kilpailukutsut ja osallistujalistat laitetaan myös Nääshallin budo 4/3 ilmoitustaululle.

5.2. Yhteistyösuhteet

Tampereen Urheiluakatemia: Jatketaan yhteistyötä Tampereen urheiluakatemian kanssa tavoitteena pitää Tampere yhtenä merkittävänä judon keskittymänä Suomessa.

Aluetoiminta: Seura kehittää yhteistyötä Pirkanmaan judoseurojen kanssa alueellisena pääseurana. Aloitteleville nuorille järjestetään kilpailukausina epäviralliset harjoituskilpailut jäsenseurojen saleilla, jotta kynnys kilpailemisen aloittamiseen madaltuisi. Yhteiskoulutuksia lähiseurojen kanssa jatketaan. Lähiseurojen kanssa järjestetään myös yhteisiä lajinäytöksiä. Mimmitreenejä jatketaan yhteistyössä lähikuntien judoseurojen kanssa.

Yhteistyö Euroopassa: Seuramme valmentajat ja toimijat luovat pitäviä ystävyyssuhteita eri maiden judojoukkueiden valmennus- ja seurajohtoihin, taaten hyviä harjoittelumahdollisuuksia eri maiden kovilla leireillä. Seuramme jatkaa ja kehittää yhteistyötä leiri/kilpalutoiminnassa virolaisen Tarto Do -seuran kanssa, epidemiatilanteen sallimissa rajoissa.

Budolajien välinen yhteistyö: Jatketaan budolajien välisen yhteistyön kehittämistä. Jatketaan perhebudo-ryhmää karateseura Seigokanin kanssa, ja pyritään löytämään lisää yhteistyöhaluisia budoseuroja vastaavien ryhmien perustamiseksi lähikuntiin.

5.3. Vaikuttaminen ja edunvalvonta

Judon seuraverkostossa Tampereen Judoa edustaa Antti Torkko, varalla Kalle Kiviniemi. Jukka Ojanne toimii seuran edustajana Judoliiton valmentajaverkostossa ja valmennusyhteistyössä. Jouko Rantanen on jäsenenä Judoliiton kilpailu- ja sääntövaliokunnassa.

5.4 Antidoping

Tampereen Judo tekee dopingin vastaista työtä ja jakaa siihen liittyvää valistusta kaikissa kilpailevien harrastajien ryhmissä sekä yleisesti judon peruskoulutuksen osana seuratasolla. 

6. Toiminnan kehittäminen

Tampereen Judo kehittää toimintansa laatua Tähtiseura-laatuohjelman mukaisesti, kohderyhmänä lapset ja nuoret. Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta – seuratoimintaa.

Ohjaajakoulutus: Seura kouluttaa motivoituneita jäseniään ohjaajaksi Judoliiton ohjaajakoulutuksissa muksujudoon, nuorten ohjaajaksi, aikuisten kuntojudoon ja soveltavaan judoon. Ohjaajille tarjotaan osallistumismahdollisuuksia valikoidusti Hämeen liikunnan ja urheilun ja Suomen vammaisurheilun järjestämiin koulutuksiin.

Valmentajakoulutus: Tavoitteena on jatkaa kouluttamista seuran tukemana valmentajakoulutuksen jatkotasoille I, II III ja ammattivalmentaja koulutuksilla, joilla saadaan seuraan useampi monipuolisesti koulutettu judovalmentaja.

Tuomarikoulutus: Kaikkia nykyisiä tuomareitamme kannustetaan täydenntyskoulutukseen ja pyritään lisäämään nuorten kiinnostusta tuomaritoimintaa kohtaan. Tavoitteena saada seuraan lisää lisenssin omaavia tuomareita.

Graduoijakoulutus: Ylläpidetään seuramme graduoijien korkeaa tasoa kouluttamalla heitä säännöllisesti ja kannustetaan myös nuorempia ikäluokkia mukaan graduointi-toimintaan.